Bel ons vandaag 020 - 486 07 01
Inloggen

Verzekeringen

Bij het starten en runnen van een bedrijf hoort ook het afsluiten van de juiste verzekeringen. U dekt zich daarmee in tegen bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid of rechtsbijstand. Soms hangt het van uw sector af welke verzekeringen in uw situatie het beste zijn.

Verzekeringen

Verzeker uw bedrijfsrisico’s

Als ondernemer bent u verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten:

  • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM): Deze verzekering is verplicht als u een motorvoertuigen gebruikt voor uw bedrijf. Met de WAM is uw verkeersaansprakelijkheid verzekerd.
  • Opstalverzekering: Bezit u een bedrijfspand of andere onroerende zaak. Dan zult u van uw hypotheekverstrekker een opstalverzekering moeten afsluiten. Hiermee bent u verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): Voor sommige beroepen en in sommige branches is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze verplichting kan opgelegd worden vanuit de overkoepelende beroepsorganisaties. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt. Met een BAV verzekert u de financiële gevolgen van een beroepsfout. Zoals een fout advies geven of een verkeerde berekening maken. Met een AVB bent u verzekerd voor schade die u maakt bij een klant of opdrachtgever. Bijvoorbeeld door een ongeluk.

Daarnaast kunt u uw risico’s beperken door aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): Hiermee verzekert u zich tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt steeds vaker verplicht gesteld door opdrachtgevers.
  • Bedrijfsschadeverzekering: Dekt schade bij bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld wateroverlast of brand.
  • Inventarisverzekering: Een bedrijfsschadeverzekering, waarmee u zich naast brand en waterschade ook tegen diefstal verzekert.
  • Kredietverzekering: Hiermee verzekert u het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt.
  • Rechtsbijstandverzekering: Deze verzekering dekt de juridische kosten van incassozaken, conflicten en ontslagzaken.
  • Verzuimverzekering: Hiermee dekt u de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.
  • Transportverzekering: Met deze verzekering dekt u het risico af dat u loopt wanneer u goederen laat vervoeren. Denk hierbij aan kwijtraken en beschadigingen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op