Bel ons vandaag 020 - 486 07 01
Inloggen
Wat is de bewaartermein?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vraagt de belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op.

Uitzondering

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt conversie genoemd. De voorwaarden zijn:

 • U zet alle gegevens over.
 • U zet de gegevens inhoudelijk juist over.
 • U zorgt ervoor dat de nieuwe gegevensdrager tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar is.
 • U kunt de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren en leesbaar maken.
 • U zorgt ervoor dat een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kan worden uitgevoerd.

Het is verstandig om, voordat u tot conversie overgaat, uw plannen aan de belastingdienst voor te leggen.

Let op: bovenstaande informatie betreft uitsluitend de fiscale bewaartermijnen, voor overige wetten kan de bewaartermijn langer zijn !

Wat betekenen de codes welke de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen ?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Indien u alleen het betalingskenmerk weet dan kunt u dat met deze module omrekenen.

De codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting

B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting

Zorgverzekeringswet

W – Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Overigen

Z – Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijdvak codering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.36 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2013
0000.00.000.B.01.1110 – Omzetbelasting januari 2011

De laatste BTW aangifte van het jaar ?

Als u de laatste BTW / omzetbelasting aangifte over het jaar in gaat vullen is het van belang om rekening te houden met een aantal zaken welke in deze laatste aangifte moeten worden verwerkt. Onderstaand geven wij u een aantal attentiepunten voor de laatste omzetbelastingaangifte van het jaar.

 • Correctie wegens privé gebruik auto
 • Correctie wegens privé gebruik goederen
 • Kleine ondernemers regeling

 

Correctie wegens privé gebruik auto

Indien er in uw onderneming auto’s ter beschikking worden gesteld cq. er privé gebruik gemaakt wordt van zakelijke auto’s dan dient u in de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar een correctie te maken op de voordruk welke u in het gehele jaar heeft genoten.

De algemene regel is dat u tijdsevenredig 2,7% over de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto (inclusief BPM en BTW) afdraagt, voor auto’s waarop u geen recht heeft gehad op aftrek van voorbelasting (marge auto’s) is een tarief van 1,5% van toepassing.

Heeft u vragen over de toepassing van de correctie wegens privé gebruik auto neemt u dan contact met ons op, hier u vind onze contactgegevens.

Correctie wegens privé gebruik goederen

Ook voor privé gebruik van overige zakelijke goederen kan een correctie op de voorbelasting van toepassing, de regels zijn opgenomen in het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting.

Kleine ondernemers regeling

De kleine ondernemers regeling is van toepassing op ondernemers natuurlijke personen en geeft een mogelijke reductie van de af te dragen omzetbelasting gebaseerd op het totaal per jaar af te dragen bedrag aan omzetbelasting.

Ik wil een eigen bedrijf starten, waar moet ik aan denken ?

Als u een eigen bedrijf wilt starten zijn er een aantal stappen die u zult moeten doorlopen. U zult een keuze moeten maken in welke rechtsvorm u uw onderneming uit wilt gaan oefenen. Verder zult u zich moeten oriënteren op het gebied van administratie, belastingen, verzekeringen, marketing en eventueel personeel en huisvesting.

Al met al komt er nogal wat aan vragen op u af, om u een stukje op weg te helpen hebben wij een speciaal gedeelte voor startende ondernemers ingericht op onze website, u vind dit in het menu onder starters.

Ik ben een zelfstandige zonder personeel en mijn boekhouding moet worden gevoerd, hoe pak ik dat aan ?

U kunt voor het voeren van uw boekhouding een boekhouder of accountant inhuren, of u kunt uw boekhouding zelf verzorgen en door uw administratiekantoor laten controleren of afwerken.

Cicek Administraties & Advies verzorgt de financiële administratie voor zzp’ers op diverse service niveau’s van full-service, u levert slechts uw gegevens aan en wij doen de rest, tot het begeleiden en adviseren van u bij bijvoorbeeld het zelf online invoeren van uw gegevens.

Op het gedeelte voor startende ondernemers / zelfstandigen zonder personeel op onze web-site hebben wij een speciaal gedeelte geweid aan het inrichten van uw administratie.

Wat is het wettelijk minimum loon ?

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks twee maal vastgesteld, te weten per 1 januari en juli van elk jaar.

De vastgestelde bedragen zijn bruto-bedragen, de werkgever is verplicht hierop de eventuele loonheffingen en premies op in te houden.

Buiten het wettelijk loon gelden er ook regels voor vakantiegeld, het minimum vakantiegeld is 8 % per jaar.

Het wettelijk minimum uurloon

De bedragen als in onderstaande tabel getoond gelden voor een volledige werkweek, dit is vaak 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent. Als u part-time werkt gelden de regels voor het minimumloon naar rato. Zoals u ziet wijkt het wettelijk minimum uurloon af voor verschillende branches afhankelijk van het aantal werkuren in een volledige werkweek.

Bruto minimumloon per 1 januari 2015 (in euro’s)

Leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder

1.501,80

346,55

69,31

22 jaar

1276,53

294,57

58,91

21 jaar

1088,81

251,25

50,25

20 jaar

923,61

213,13

42,63

19 jaar

788,45

181,94

36,39

18 jaar

683,32

157,68

31,54

17 jaar

593,21

136.89

27,38

16 jaar

518,12

119,56

23,91

15 jaar

450,54

103,97

20,79

Bruto minimumloon per 1 juli 2014 (in euro’s)

Leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder

1.495,20

345,05

69,01

22 jaar

1.270,92

293,29

58,71

21 jaar

1084,02

250,16

50,08

20 jaar

919,55

212,21

42,48

19 jaar

784,98

181,15

36,26

18 jaar

680,32

157,00

31,43

17 jaar

559,60

136,29

27,28

16 jaar

515,84

119,04

23,83

15 jaar

448,56

103,52

20,72

Bruto minimumloon per 1 januari 2014 (in euro’s)

Leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder

1.485,65

342,85

68,57

22 jaar

1.262,75

291,40

58,28

21 jaar

1.077,55

248,55

49,71

20 jaar

913,65

210,85

42,17

19 jaar

779,95

180,00

36,00

18 jaar

675,95

156,00

31,20

17 jaar

586,80

135,45

27,09

16 jaar

512,55

118,30

23,66

15 jaar

445,70

102,85

20,57

Bruto minimumloon per 1 juli 2013 (in euro’s)

Leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder

1.477,80

341,05

68,21

22 jaar

1.256,15

289,90

57,98

21 jaar

1.071,40

247,25

49,45

20 jaar

908,85

209,75

41,95

19 jaar

775,85

179,05

35,81

18 jaar

672,40

155,20

31,04

17 jaar

583,75

134,70

26,94

16 jaar

509,85

117,65

23,53

15 jaar

443,35

102,30

20,46

Wat is de werkkostenregeling (WKR) ?

Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd.

Op deze pagina’s van onze website geven wij in het kort weer wat de regeling inhoud en wat de gevolgen zijn voor uw administratie en salarisadministratie.

Hoofdlijnen werkkostenregeling

Met de komst van de werkkostenregeling worden nagenoeg alle fiscale regelingen met betrekking tot de kostenvergoedingen en verstrekkingen aan personeel afgeschaft en samengevoegd tot één uniforme regeling.

De werkkostenregeling houd in dat, buiten de gerichte vrijstellingen, een werkgever een 1,5 % van de totale loonsom (de “vrije ruimte”) kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, over het bedrag dat u boven de vrije ruimte uitkomt betaald u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 %.

Keuze mogelijkheid

Voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen de bestaande regelingen en de werkkostenregeling, u kunt deze keuze in elk van deze jaren maken en hoeft deze niet vooraf aan de belastingdienst kenbaar te maken.

Wat is de bijtelling en de bijtellingspercentages voor het privé gebruik van een auto ?

Indien u aan uw werknemer een auto ter beschikking stelt krijgt u te maken met een mogelijke bijtelling voor het privé gebruik door de werknemer, u bent als inhoudingsplichtige gehouden deze bijtelling te verwerken in de salarisadministratie.

Bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstoot

De wetgever heeft normen vastgesteld op basis waarvan het bijtellingspercentage kan fluctueren, de bijtelling is afhankelijk gemaakt van de CO2-uitstoot van het ter beschikking gestelde voertuig.

In onderstaande tabel kunt u aflezen wat (op basis van het belastingplan 2011) het bijtellingspercentage is passend bij het ter beschikking gestelde type auto.
Auto’s houden een verlaagd bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld.

Bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstoot 2012 – 2015 (in gr/km)

1-1-2012
1-7-2012
2013
2014
2015
Benzine
14% Bijtelling
<111
<103
<96
<89
<83
20% Bijtelling
111-140
103-132
96-124
89-117
83-110
25% Bijtelling
>140
>132
>124
>117
>110
Diesel
14% Bijtelling
<96
<92
<89
<86
<83
20% Bijtelling
96-116
92-114
89-112
86-111
83-110
25% Bijtelling
>116
>114
>112
>111
>110

Personenauto’s met een uitstoot < 50 gr/km

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.
Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.
Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden vanaf 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari 2017.

Mijn personeelslid komt op de fiets naar het werk, wat zijn de mogelijkheden om een fiets, of de kosten van de fiets te vergoeden ?

Ja, onder voorwaarden zijn er diverse mogelijkheden om u personeelslid een fiets te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen.
Allereerst moet uw werknemer de fiets voor woon- werkverkeer gebruiken voor meer dan de helft van het aantal dagen dat hij of zij naar het werk reist.

Is dit het geval dan kunt u de aankoopprijs van de fiets van uw werknemer één maal in de drie jaren vergoeden tot een maximum aankoopprijs van € 749, de waarde boven de € 749,- dient u bij het loon op te tellen.

Ook kunt u er voor kiezen uw werknemer een fiets te verstrekken, in dit geval geld een soortgelijke regeling met een maximum van € 749,- per 3 kalenderjaren.

Een andere optie is het ter beschikking stellen van een fiets aan uw personeelslid, ook hier geld een gelijkluidende regeling met een maximum bedrag van € 749 per 3 kalenderjaren. Een verschil met bovenstaande mogelijkheden is dat u geen verdere onbelaste vergoeding meer mag betalen aan uw werknemer omdat hij of zij in dit geval vervoer vanwege de werkgever geniet.

Maakt u gebruik van één van de eerste twee optie’s dan kunt u uw medewerker ook nog een onbelaste kilometervergoeding van 19 cent per kilometer toekennen.

Voor nadere informatie over deze regeling, zoals de kosten van fietsverzekering en de administratieve vastleggingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Mag ik de identiteit van mijn werknemer of werkneemster vaststellen aan de hand van zijn of haar rijbewijs ?

Nee, het rijbewijs of een kopie van een geldig legitimatiebewijs zijn onvoldoende om de identiteit van uw werknemer vast te stellen, u kunt de identiteit vaststellen aan de hand van één van onderstaande originele identificatiebewijzen:

 • Nederlands paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Gemeentelijke identiteitskaart;
 • Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I tot en met IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER);
 • Nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de EER;
 • (elektronisch) w-document;
 • Nationaal paspoort van een land buiten de eer met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker);
 • Vluchtelingenpaspoort;
 • Vreemdelingenpaspoort;
 • Diplomatiek paspoort;
 • Dienstpaspoort.

Van alle medewerkers moet een kopie van een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs) bij de loonadministratie bewaard worden.

Let op!!! U dient zowel de voor als de achterzijde van het identiteitsbewijs te kopiëren, bij een paspoort dient u van alle pagina’s met informatie een kopie te maken.

De kopie moet bewaard worden tot ten minste vijf jaar na het einde van de werkzaamheden.
Deze regels dienen strikt nageleefd te worden, de werknemer moet zich kunnen legitimeren op de werkvloer.

Wat is een verklaring arbeidsrelatie ?

Een verklaring arbeidsrelatie is een verklaring van de belastingdienst welke op verzoek van een belastingplichtige wordt afgegeven omtrent de fiscale status van een arbeidsrelatie.

Indien een opdrachtgever werkzaamheden uitbesteed aan een derde dient de opdrachtgever vast te stellen of er een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking is, op basis van deze informatie wordt de opdrachtgever al dan niet inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.

Omdat het niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking kan de opdrachtgever vooraf zekerheid verkrijgen over de status van de ingehuurde kracht middels de door de belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), de opdrachtgever kan hiermee voorkomen achteraf verantwoordelijk te worden gesteld voor inhoudingen van loonbelasting en sociale verzekeringpremies.

Welke verschillende soorten Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zijn er?

De belastingdienst geeft na aanvraag van een verklaring arbeidsrelatie één van de onderstaande verklaringen af:

 • VAR-wuo – Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming
 • VAR-row – Verklaring Arbeidsrelatie resultaat overige werkzaamheden
 • VAR-dga – Verklaring Arbeidsrelatie inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap
 • Var-loon loon uit dienstbetrekking
Wat is de verklaringsarbeidsrelatie VAR winst uit onderneming ofwel de VAR-wuo ?

De verklaringsarbeidsrelatie VAR winst uit onderneming ofwel de VAR-wuo, als u deze verklaring arbeidsrelatie hebt ontvangen dan heeft de belastingdienst op basis van de door u verstrekte informatie vastgesteld dat de door u (voor de VAR aangevraagde) werkzaamheden fiscaal kwalificeren als winst uit onderneming.

Voor uw opdrachtgevers houd dit in dat zij geen loonheffingen in hoeven te houden over de door u voor hen uitgevoerde werkzaamheden, uw opdrachtgever moet hiertoe aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vaststellen dat uw werkzaamheden overeenkomen met de in de VAR vermelde werkzaamheden
 • De geldigheid (tijdvak) van de verklaring arbeidsrelatie controleren
 • Uw identiteit vaststellen
 • Een kopie van de VAR en uw identiteitsbewijs bij de administratie bewaren

Indien u werkzaam bent op basis van uw VAR-wuo bent u als zelfstandig ondernemer bezig en derhalve niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het is van belang dat u de gevolgen hiervan goed inziet en wellicht geheel gedeeltelijk via een verzekering de risico’s alsnog verzekerd.
Natuurlijk brengt het ondernemerschap nog meer verplichtingen met zich mee, zoals het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst en het bijhouden van uw administratie.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

U krijgt een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming als de Belastingdienst uw inkomsten als winst uit onderneming beschouwt.

Hierbij zijn uiteraard de werkelijke feiten en omstandigheden van belang onderstaand vind u een aantal zaken welke bij de beoordeling worden meegenomen:

 • De aansprakelijkheid, bent u verantwoordelijk voor schulden / problemen etc.
 • Het aantal opdrachtgevers
 • De aan de onderneming / werkzaamheden bestede tijd
 • Het winstoogmerk, maakt u (voldoende) winst?
 • De investeringen, zowel in materiaal zoals voorraden, inventaris maar ook het beschikbare kapitaal
 • Het naar buiten treden als onderneming, maakt u reclame, heeft u briefpapier etc.
 • Loopt u ondernemersrisico, zoals niet doorbetaald worden ingeval van ziekte of niet betaald worden als de opdrachtgever niet tevreden is
Wat is de verklaringsarbeidsrelatie VAR resultaat overige werkzaamheden ofwel de VAR-row ?

De verklaringsarbeidsrelatie VAR resultaat overige werkzaamheden ofwel de VAR-row, als u deze verklaring arbeidsrelatie hebt ontvangen dan heeft de belastingdienst op basis van de door u verstrekte informatie vastgesteld dat de door u (voor de VAR aangevraagde) werkzaamheden fiscaal kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden.

Deze verklaring arbeidsrelatie geeft uw opdrachtgevers geen zekerheid omtrent de vraag of zij loonheffingen en werknemersverzekeringen moeten inhouden cq. afdragen.

Uw opdrachtgever zal dus moeten vaststellen of er sprake is van een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking, alleen als uw opdrachtgever vaststelt dat dit niet het geval is hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden of te betalen. Uw opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan uw VAR!

Indien u werkzaamheden uitvoert welke kwalificeren als resultaat overige werkzaamheden dan kunt u uw opbrensten onder aftrek van de gemaakte kosten als inkomen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting onder het kopje resultaat overige werkzaamheden, in tegenstelling tot winst uit onderneming heeft u in dit geval geen recht op zelfstandigenaftrek en / of startersaftrek.

Wanneer krijgt u een VAR-row toegekend?

De Belastingdienst kent u een VAR resultaat overige werkzaamheden toe indien uw inkomsten niet worden beschouwd als:

 • Winst uit onderneming
 • Loon uit dienstbetrekking
 • Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap
Wat is de verklaring arbeidsrelatie DGA?

e verklaring arbeidsrelatie DGA, ofwel de VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap heeft u van de belastingdienst ontvangen indien deze op basis van de door u verstrekte informatie heeft vastgesteld dat de door u (voor de VAR aangevraagde) werkzaamheden fiscaal kwalificeren als inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap.

U bent in dienst van uw besloten of naamloze vennootschap en de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever uitvoert worden voor rekening en risico van uw vennootschap uitgevoerd.

Dit betekend voor uw opdrachtgevers zij op basis van uw VAR-dga geen loonheffingen in hoeven te houden over de door u voor hen uitgevoerde werkzaamheden, uw opdrachtgever moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkzaamheden komen overeenkomen met de in de VAR vermelde werkzaamheden
 • De geldigheidsduur (tijdvak) van de verklaring arbeidsrelatie controleren
 • Uw identiteit vaststellen
 • Een kopie van de VAR en uw identiteitsbewijs bij de administratie bewaren

De VAR-dga is bedoeld voor werkzaamheden die u uitvoert voor externe opdrachtgevers, de verklaring geeft geen oordeel over de verzekeringsplicht van de DGA ten opzichte van zijn of haar eigen vennootschap waarin de DGA aanmerkelijk belang houder is (5% of meer van de aandelen).

In welke situatie krijgt u een VAR-dga?

DE verklaring arbeidsrelatie DGA wordt door de belastingdienst aan u toegekend na uw aanvraag hiertoe, de voorwaarden zijn onder meer dat u de werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap komen, u aanmerkelijk belanghouder bent (5% of meer van de aandelen) en of uw vennootschap als onderneming kan worden aangemerkt, de criteria hiervoor komen in grote mate overeen met de punten genoemd bij de VAR-wuo:

 • De aansprakelijkheid, is de vennootschap verantwoordelijk voor schulden / problemen etc.
 • Het aantal opdrachtgevers
 • De aan de onderneming / werkzaamheden bestede tijd
 • Het winstoogmerk, maakt de vennootschap (voldoende) winst?
 • De investeringen, zowel in materiaal zoals voorraden, inventaris maar ook het beschikbare kapitaal
 • Het naar buiten treden als onderneming, maakt de vennootschap reclame, heeft u briefpapier etc.
 • Loopt u ondernemersrisico?
Wat is de Verklaring arbeidsrelatie loon uit dienstbetrekking ?

Heeft u op basis van de in uw aanvraag ingevulde gegevens een verklaring arbeidsrelatie loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) ontvangen, dan beoordeeld de Belastingdienst uw werkzaamheden als loon.

Deze VAR geeft uw opdrachtgevers geen zekerheid over het feit of zij inhoudingsplichtig zijn, uw opdrachtgever moeten evenals bij de VAR-row zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Uw opdrachtgever zal evenals bij de VAR-row moeten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking, stelt uw opdrachtgever vast dat dit niet het geval is hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden of te betalen. Uw opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan uw VAR!

Wanneer krijgt u een VAR-loon toegekend?

De Belastingdienst kent u een VAR loon uit dienstbetrekking toe als de Belastingdienst vind dat uw inkomsten loon uit dienstbetrekking zijn, er wordt onder andere gekeken naar:

 • Bent u gehouden om instructies van uw opdrachtgever op te volgen
 • Bent u verplicht om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren
 • Betaald uw opdrachtgever u door bij ziekte en / of vakantie
Wat is de Werkkostenregeling?

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Hoe werkt de Werkkostenregeling?

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Wat veranderd er per 1 januari 2015 aan de Werkkostenregeling?

Per 1 januari 2015 verandert de werkkostenregeling op de volgende 6 punten:

Waar gat het bij de werkkostenregeling om?

Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Het maakt niet uit of de werknemer recht heeft op het loon. Een vrijwillig gegeven gratificatie is net zo goed loon als het winstaandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidsvoorwaarden. Het maakt niet uit of de werknemer voor het loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook loon.

Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag terug. Die terugbetaling is geen loon.

Vrije ruimte en de werkkostenregeling. Hoe zit dat?

Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Vergoedingen en verstrekkingen die u niet wilt aanwijzen als eindheffingsloon, merkt u aan als loon van de werknemer en belast u normaal. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking zakelijk of privé gebruikt; wel moeten vergoedingen en verstrekkingen die u aanwijst als eindheffingsloon voldoen aan de gebruikelijkheidstoets.

Houd in de gaten of u de vrije ruimte overschrijdt. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U kunt de eindheffing eens per jaar aangeven en betalen. Dat doet u uiterlijk in uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar. Eindigt uw inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin uw inhoudingsplicht eindigt. U mag de eindheffing ook eerder aangeven en betalen, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak.

Wat is een Stamrecht B.V. ?

Een Stamrecht B.V. is een besloten vennootschap welke is opgericht met het doel een stamrecht onder te brengen ten behoeve van de directeur groot aandeelhouder.

Wat is een stamrecht ?

Als u bijvoorbeeld na een arbeidsconflict, of door andere oorzaken bij het verbreken van uw dienstverband met uw werkgever een vergoeding ontvangt, ook wel de “gouden handdruk” genoemd zijn er verschillende mogelijkheden om deze beloning te behandelen, namelijk:

 • U laat het bedrag optellen bij uw loon en betaald direct de betreffende loonbelasting, in veel gevallen betekend dit dat uw vergoeding tegen het toptarief zal worden afgerekend.
 • Uw sluit een stamrecht / lijfrente verzekering af bij een verzekeraar, u kunt de belastingheffing uitstellen tot het moment van uitkering van de verzekering.
 • U richt een Stamrecht B.V. op, en bedingt een stamrecht bij u eigen vennootschap, u stelt wederom de belastingheffing uit tot het moment van uitkering, met als belangrijk verschil dat u het bruto bedrag in uw vennootschap beschikbaar hebt voor ondernemen of beleggen.
Kan ik mijn onstslag vergoeding direct uit laten keren ?

Als u uw ontslagvergoeding direct door uw werkgever uit laat keren dan betaald u het progressieve tarief in Box I, dit zal vaak neerkomen op een belastingheffing van 52%.

Voor- en nadelen

Wat zijn de voor- en nadelen van het direct uitkeren ?

Als u direct over de liquide middelen wilt beschikken en u geen ondernemingsplannen hebt kan het afhankelijk van de hoogte van gouden handdruk een goede optie zijn om deze direct te laten verlonen. De alternatieven in de vorm van een stamrechtverzekering of een stamrecht B.V. geven u niet direct de beschikking over de middelen en er zijn ieder jaar kosten aan verbonden.

Bij het direct uitkeren zijn er diverse mogelijkheden om de belastingdruk toch nog wat te verlagen, zoals het middelen van uw inkomen over een periode van 3 jaren.

Kan ik een lijfrenteverzekering aankopen van mijn ontslag vergoeding ?

Als u uw ontslagvergoeding wilt gebruiken voor het verbeteren van uw ouderdag voorziening kunt u een lijfrente aankopen bij een verzekeringsmaatschappij.

Voor- en nadelen

Wat zijn de voor- en nadelen van het aankopen van een lijfrente ?

U kunt met het bruto-bedrag van de uitkering een lijfrente aankopen, de verzekeraar kan dus met het bruto-bedrag voor u gaan sparen of beleggen, de belastingheffing stelt u uit naar het moment waarop de verzekering periodiek gaat uitkeren.

De verzekeraar zal u wel jaarlijks kosten in rekening brengen, dit gebeurd over het algemeen redelijk onzichtbaar en wordt in mindering gebracht op de rendementen.

Het voordeel is duidelijk, u kunt met een hoger bruto bedrag gaan sparen, de nadelen zijn dat u tussentijds niet over de middelen kunt beschikken en dat u kosten betaald aan de verzekeraar. Verder verdient het aanbeveling u goed te laten informeren wat er gebeurd bij overlijden.

Kan ik een een Stamrecht BV oprichten met mijn ontslag vergoeding?

Als u uw ontslagvergoeding wilt gebruiken voor het verbeteren van uw ouderdag voorziening kunt u een lijfrente aankopen bij een verzekeringsmaatschappij, of een Stamrecht vennootschap oprichten. Uw eigen B.V. treed dan op als verzekeraar.

Voor- en nadelen

Wat zijn de voor- en nadelen van het oprichten van een Stamrecht B.V. ?

U kunt met het bruto-bedrag van de uitkering een bedingen bij uw eigen vennootschap de belastingheffing stelt u uit naar het moment waarop de verzekering periodiek gaat uitkeren.

U kunt nu binnen uw vennootschap beslissen wat u met het bruto-bedrag gaat doen, u kunt hierbij denken aan:

 • Sparen – deposito etc.
 • Beleggen
 • Een onderneming starten
 • Andere ondernemingen financieren of erin deelnemen
 • Leningen verstrekken aan uw familie
 • Hypotheken verstrekken aan u of uw familie.

Het voordeel is duidelijk, u kunt met het bruto bedrag vele dingen doen, de nadelen zijn dat u min- of meer verplicht bent de vennootschap uw leven lang aan te houden. de vennootschap kost jaarlijks geld, u krijgt kosten voor de inschrijving in het Handelsregister, en voor uw administratie en fiscale zaken.

Wat betekent administratie ?

Administratie of administreren is het op een gestructureerde wijze verzamelen en vastleggen van gegevens.

Als we het over administratie hebben wordt er veelal automatisch gedacht aan de financiële administratie, echter ook het vastleggen van andere gegevens zoals relatie-, verzekerings- of leninggegevens behoort tot het begrip administratie.

Wat betekent administratiekantoor ?

Een administratiekantoor is een kantoor / onderneming die zich ten doel stelt voor haar cliënten alle zaken op administratief, fiscaal en financieel gebied te verzorgen.

De kerntaken voor een administratiekantoor zijn:

 • Het verzorgen van de financiële administratie.
 • Het verzorgen van de belasting aangiften.
 • Het opstellen van jaarrekeningen.
 • Het opstellen van tussentijdse rapportage’s.
 • Het begeleiden en adviseren van haar cliënten.
 • Het verzorgen van de salarisadministratie.

Het begrip administratiekantoor komt verder nog voor in de vorm van een stichting administratiekantoor, ook wel genoemd STAK.

Een stichting administratiekantoor wordt in het algemeen ingezet / opgericht om aandelen van een vennootschap te verwerven en vervolgens certificaten van aandelen uit te geven aan de certificaathouders. Deze vorm wordt vaak gekozen om wel middels uitgifte van aandelen financiële middelen te verkrijgen maar tegelijkertijd het stemrecht te kunnen behouden.

Wat betekent accountant ?

Een accountant is persoon die er zijn beroep van maakt om administraties en boekhoudingen en jaarrekeningen in te richten en te controleren.

Met name de controlerende taak bij jaarrekeningen is vastgelegd in de wet, als je als openbaar accountant werkzaam wilt zijn dien je van rechtswege ingeschreven te staan in een openbaar register.

De accountant moet lid zijn van een beroepsgroep en voldoen aan de door de beroepsgroep vastgelegde regels, zoals onder andere een permanente educatieverplichting.

Wat betekent activa ?

Activa is een begrip dat de gehele omvang van de bezittingen van een onderneming omvat, de activa worden aan de debetzijde van de balans geadministreerd.

Vaste en vlottende activa

De activa van een onderneming worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, met dit onderscheid wordt aangegeven of de activa al dan niet voor langere duur bij de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt.

Activa welke regulier langer dan 1 jaar op de balans van een onderneming staan worden aangeduid als vaste activa, als vlottende activa worden alle zaken beschouwd welke over het algemeen binnen de termijn van 1 jaar in geld zijn om te zetten, zoals debiteuren en voorraden.

Vaste activa

Binnen de vaste activa onderscheiden we drie hoofdgroepen, te weten:

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa

Vlottende activa

Binnen de vlottende activa onderscheiden we onder andere de volgende hoofdgroepen:

 • Liquide middelen
 • Vorderingen
 • Effecten
 • Voorraden
 • Onderhanden werk

 

Wat betekent balans ?

Binnen de boekhouding vormt de balans het overzicht van de bezittingen en schulden, ofwel van de activa en de passiva van een onderneming.

De balans wordt aan de debetzijde opgedeeld in een aantal hoofdgroepen:

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Vorderingen
 • Liquide middelen
 • Voorraden
 • Effecten

Aan de creditzijde vinden wij op de balans:

 • Eigen vermogen
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden

De balans is een momentopname, bijvoorbeeld 31 december van enig jaar, van de bezittingen en schulden van een onderneming, de winst- en verliesrekening geeft echter de cijfers over een bepaalde periode weer, bijvoorbeeld over de periode van 1 jaar.

Wat is belasting ?

Onder belasting wordt een algemene heffing door de overheid verstaan, welke als verplichte betaling dient te geschieden en waarvoor over het algemeen geen directe individuele prestatie van de overheid tegenover staat.

Belastingheffing geschied door de overheid om in hoofdzaak een tweetal redenen, de eerste is voor de hand liggend, namelijk het verkrijgen van financiële middelen ter financiering van de overheidsuitgaven. De tweede reden die voorkomt is het sturen van bepaalde processen in samenleving, denkt u hierbij aan heffing op tabak en alcohol of aan stimuleringsmaatregelen voor “groene” auto’s.

Enkele voorbeelden van verschillende belastingheffingen:

 • Omzetbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • Dividenbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Motorrijtuigenbelasting
Wat is een boekhouder ?

Een boekhouder is een persoon die zich beroepsmatig bezighoud met het vastleggen en ordenen van administratieve gegevens.

Een ervaren boekhouder verzorgt vaak de gehele financiële administratie van één of meerdere ondernemingen. Het gaat hierbij vaak om de volledige vastlegging van alle financiële mutaties zoals de inkoop- en verkoopfacturen, maar ook de kas- en bankmutaties.

Verder verzorgt de boekhouder vaak de voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekening, de aangifte omzetbelasting en de salarisadministratie.

Een boekhouder heeft vaak een opleiding van minimaal het niveau van Praktijk Diploma Boekhouden.

Een ervaren en geschoolde boekhouder kan vaak hetzelfde werk verzetten als een accountant, met dit verschil dat de controlerende werkzaamheden van de accountant met de daar aan gekoppelde accountantsverklaring wettelijk zijn voorbehouden aan de accountant.

Wat is consolidatie ?

Consolidatie staat voor het samenvoegen van de (jaar)cijfers, of jaarrekeningen van meerdere ondernemingen.

Geconsolideerde jaarrekening

Wanneer een onderneming, over het algemeen een besloten vennootschap één of meerdere andere onderneming(en) in eigendom heeft kan het voor het inzicht in de opbouw van de bezittingen en schulden en de resultaten zinvol zijn de jaarrekeningen te consolideren.

Consolideren is het optellen van de bezittingen van de deelnemingen bij de bezittingen van de moedermaatschappij, hierbij wordt het bezit van de moedermaatschappij in de deelneming niet meer als één post genoteerd maar als alle individuele posten van de deelneming.

Verder worden de posten welke van elkaar te vorderen of verschuldigd zijn evenals de doorbelaste kosten vs. opbrengsten aan elkaar uit deze cijfers geëlimineerd, zodat uiteindelijk een duidelijk beeld ontstaat van de financiële status en prestaties van de groep van ondernemingen.

Wat is credit ?

Credit is een boekhoudkundig begrip en de tegenhanger van debet crediteren houd in dat er een afname plaatsvind.

Wanneer een balansrekening wordt gecrediteerd dan neemt de bezitting af, ofwel de schuld neemt toe. In het dubbel boekhouden worden de winst- en verliesrekeningen ook gecrediteerd als er een opbrengst is.

De tegenhanger van credit is debet, voor een uitleg van dit begrip is opgenomen op een andere pagina te bereiken via de lijst aan de linkerzijde van uw scherm.

Wat is een dagboek ?

n de financiële administratie leggen wij de mutaties vast in dagboeken, deze er wordt per soort mutatie een dagboek aangelegd, hieronder een aantal voorbeelden van dagboeken:

 • Kasboek
 • Bankboek
 • Verkoopboek
 • Inkoopboek
 • Memoriaal
 • Voorafgaande journaalposten

De naam zegt het eigenlijk al in het dagboek worden de dagelijkse financiële mutaties vastgelegd welke later per grootboekrekeningnummer worden gegroepeerd in het grootboek.

In de huidige financiële software zijn vaak een onbeperkt aantal dagboeken aan te maken, het groeperen en totaliseren gebeurt geheel automatisch.

Wat is debet ?

Debet is een typische boekhoudterm, deze term wordt gebruikt om aan te geven dat er een toename plaatsvind, dit kan zijn een toename van een bezitting of een vordering of de toename van kosten.

Dit is afhankelijk van de kwalificatie die betreffende grootboekrekening heeft meegekregen, dit kan een balansrekeningen zijn, in dit geval spreken we bij debiteren over het toenemen van de bezitting of vordering (of het afnemen van de schuld). Betreft het een mutatie op een winst- en verliesrekening dan is er een toename van de kosten op het moment dat de rekening wordt gedebiteerd.

De tegenhanger van debet in de boekhouding is credit, u kunt deze definitie lezen door op credit te kiezen uit de lijst op het scherm.

Wat is liquiditeit ?

Bij liquiditeit denken we aan de korte termijn, in welke mate kan de onderneming haar betalingsverplichtingen voldoen.

De liquide middelen worden bijvoorbeeld gebruikt voor spontane uitgaven, in hoeverre is het bedrijf bestand om op korte termijn de zaken te financieren.

De liquiditeit is gemakkelijk te berekenen door middel van een formule.

Het is op twee manieren uit te rekeningen.

Methode 1: Liquiditeit (current-ratio) = (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Methode 2: Liquiditeit (quik-ratio)= (vlottende activa – voorraden + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Andere kengetallen zijn de solvabiliteit en de rentabiliteit van een onderneming.

Wat is een grootboek ?

Het grootboek is een opsomming van alle debet- en creditmutaties uit de dagboeken.

De mutaties worden in het grootboek gesorteerd op grootboekrekeningnummer en binnen het grootboekrekeningnummer op datum gesorteerd.

Het grootboek omvat het totaal van alle mutaties op de verschillende grootboekrekeningen, om de financiële situatie van een onderneming te kunnen beoordelen worden de totalen uit het grootboek gebruikt, deze gegevens worden in een balans en winst- en verliesrekening gepresenteerd.

Wat is onderhanden werk ?

Orderhanden werk is een term die aangeeft hoeveel werkzaamheden er binnen een bedrijf zijn verricht, maar waarvoor nog geen factuur is opgestuurd naar de opdrachtgever.

De term wordt het meest gebruikt binnen bedrijven waar op uurbasis of op projectbasis wordt gewerkt.. De factuur is nog niet verstuurd, maar het werk is al wel verricht het geeft dus een inzicht van het bedrag dat het bedrijf nog tegoed heeft.

In een regulier bedrijf zullen de kosten van het orderhandenwerk altijd minder of maximaal gelijk zijn aan de maandelijkse omzet.

De waardering van het orderhanden werk kan een ingewikkeld proces zijn, zijn er slechts nog te factureren uren maal tarief dan kan dit relatief eenvoudig, de waardering wordt ingewikkelder als het om langlopende projecten gaat waarbij veel uren en materiaal worden besteed, en het meten van de voortgang van een project niet eenvoudig rekenkundig kan geschieden.

Wat is een rekeningschema ?

Het rekeningschema is het hart van de boekhouding het bevat een lijst met grootboekrekeningnummers en namen.

Een standaard indeling van de rubrieken binnen het rekeningschema ziet er als volgt uit:

 1. Vaste activa en passiva
 2. Vlottende activa en passiva
 3. Tussenrekeningen
 4. Voorraadrekeningen
 5. Kostenrekeningen
 6. Kostprijs rekeningen
 7. Omzet rekeningen
 8. Financiële baten en lasten

Het nummer dat bij de post hoort bestaat bijvoorbeeld uit 4 cijfers tussen de 0000 en 9999. Een goed ingericht rekeningschema maakt niet alleen het verzorgen van de boekhouding eenvoudiger, maar het geeft bovendien gemakkelijker inzicht in de financiële situatie van uw onderneming.

 

Wat is rentabiliteit ?

De rentabiliteit geeft de mate van winstgevendheid binnen het bedrijf weer het is de verhouding tussen het inkomen het vermogen dat het inkomen heeft verdient.

Net als de liquiditeit en de solvabiliteit is ook de rentabiliteit te berekenen.

De rentabiliteit is te berekenen voor het totale vermogen, maar ook voor het eigen –en vreemd vermogen.

De methode’s hiervoor zijn:

RTV: Rentabiliteit Totale Vermogen = (nettowinst + betaalde rente) x 100% gemiddeld totale vermogen.

REV: Rentabiliteit Eigen Vermogen = nettowinst x 100% gemiddeld totale vermogen.

RVV: Rentabiliteit Vreemd Vermogen = betaalde rente x 100% gemiddeld totale vermogen.

Wat is solvabiliteit ?

De solvabiliteit van een onderneming geeft weer in hoeverre een onderneming in staat is zijn schulden te voldoen.

Er wordt bij de bepaling van de solvabiliteit geen rekening gehouden met de mogelijkheid van de onderneming om op korte termijn of tijdig het vreemd vermogen te kunnen aflossen, er wordt een waarde berekend waarbij het eigen vermogen van de onderneming worden afgezet tegen het vreemd vermogen (schulden).

Hoe groter de solvabiliteit van een onderneming des te minder is zij afhankelijk van geldverstrekkers / vreemd vermogen.

Wat is een Stamrecht B.V. ?

De Stamrecht B.V. heeft haar naam te danken aan het feit dat deze besloten vennootschap is opgericht met als doel het uitstellen van de belastingheffing op een door de oprichter te ontvangen / ontvangen uitkering bij het einde van zijn of haar dienstbetrekking, de zogenaamde gouden handdruk.

Binnen de vennootschap wordt een verplichting op de balans opgenomen, de zogenaamde stamrechtverplichting.

De vennootschap boekt jaarlijks een rentevergoeding ten laste van haar resultaat en ten gunste van de stamrechtverplichting.

Het voordeel van deze constructie is dat u uw einde dienstbetrekking uitkering bruto kunt gebruiken voor uw onderneming, vanzelfsprekend is dit uitsluitend een uitstel van de heffing, op het moment dat het stamrecht tot uitkering komt vind alsnog heffing in de inkomstenbelastingplaats.

Wat is een ZZP'er ?

De ZZP’er ofwel de zelfstandige zonder personeel is een begrip geworden, een juridische of fiscale basis is er echter niet voor dit begrip.

Met een zelfstandige zonder personeel wordt een ondernemer bedoeld die zijn onderneming uitoefent in de vorm van een éénmanszaak zonder personeel in dienst te hebben.

De ZZP’er oefent vaak een beroep uit in de dienstverlening of in de bouw, vreemd genoeg wordt de term niet gebruikt voor ondernemers die in een gelijke structuur bijvoorbeeld een winkel of een cafetaria exploiteren.

De zelfstandige zonder personeel zal veelal tegenover zijn of haar opdrachtgever moeten aantonen dat hij of zij als zelfstandig ondernemer optreed en niet onder de regels van de loonheffing en premies valt, hiertoe heeft de wetgever een zogenaamde VAR verklaring in het leven geroepen.

De ZZP’er kan bij de belastingdienst vooraf zekerheid verkrijgen over zijn of haar status door deze Verklaring Arbeidsrelatie bij de belastingdienst aan te vragen.

Meer vragen? Stel ze gerust!

Als u meer vragen heeft kunt u via het formulier hieronder of met de info op onze contact pagina in contact komen met ons.


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht