Bel ons vandaag 020 - 486 07 01
Inloggen

Kleine ondernemersregeling

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling.

Kleineondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling: klein bedrijf betaalt minder BTW

Ondernemers met een klein bedrijf, die dus weinig met BTW belaste diensten verrichten of producten verkopen, kunnen in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Hierdoor betalen zij minder omzetbelasting aan de Belastingdienst en hoeven ze in sommige gevallen zelfs helemaal geen BTW meer af te dragen. In dat laatste geval vervalt ook de verplichting om periodiek aangifte te doen voor de omzetbelasting.Om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemingsregeling moet u aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. U hebt een eenmanszaak of u maakt deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Bij een samenwerkingsverband geldt dat de deelnemers geen rechtspersonen mogen zijn.
  2. U betaalt, na aftrek van de voorbelasting, in een jaar € 1.883 of minder BTW.
  3. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van uw facturen.
  4. Uw onderneming is in Nederland gevestigd (deze voorwaarde geldt niet als u als buitenlandse ondernemer uitsluitend in Nederland prestaties verricht).

Als u in een jaar € 1.345 of minder aan BTW hoeft te voldoen, wordt u conform de KOR volledig vrijgesteld van BTW. U kunt dan bij de Belastingdienst schriftelijk een ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen die horen bij een BTW-administratie.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op