Bel ons vandaag 020 - 486 07 01
Inloggen

Bedrijfsschadeverzekering

Door schade aan uw gebouw, inventaris of goederen kan uw bedrijf stil komen te liggen. Dat betekent dat u tijdelijk geen inkomsten heeft, terwijl de vaste kosten zoals huur en salarissen gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vermindering van de bruto winst door teruggang in productie of omzet.

Bedrijfsschadeverzekering

Belangrijk bij een bedrijfsschadeverzekering

Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk:

 • Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude productie- en winstniveau zit?
 • Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?

Voor punt 1 is belangrijk wat de activiteiten van uw onderneming zijn. Een eenmanszaak die actief is in de financiële dienstverlening kan de productie sneller hervatten dan bijvoorbeeld een olieraffinaderij in de Botlek.

Voor punt 2 zijn de laatst bekende jaarcijfers van belang. Daarnaast speelt ook de waarheidsgetrouwheid van deze cijfers mee, het geniet de voorkeur dat ze zijn goedgekeurd door een accountant.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:

 • Huur en erfpacht
 • Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen
 • Salarissen van personeel alsmede de daarbij behorende sociale lasten
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Pensioenen en gratificaties
 • Afschrijvingen en onderhoudskosten
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Porti- telefoon- en reiskosten
 • Druk- advertentie- en reclamekosten
 • Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
 • Contributies en abonnementen
 • Diverse belastingen

Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt enige tijdslogistieke planning kijken. Een aantal factoren voor u om te overwegen zijn:

 • Herstel van de omzet
 • Herstel van de productiecapaciteit
 • Leveringstermijn van nieuwe machines
 • Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
 • De langste (in tijd) van deze neemt u als uitkeringstermijn van uw verzekering.
 • Denkt u alstublieft in “worst-case-scenario’s”. Want bij een grote brand is dit écht het geval!

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op