Bel ons vandaag 020 - 486 07 01
Inloggen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u zich tegen verlies van inkomen. Bijvoorbeeld omdat u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U krijgt dus niets doorbetaald als u ziek wordt en u heeft geen recht op een uitkering. Een korte ziekteperiode kunt u financieel misschien wel opvangen met uw reserves of met een ander inkomen, bijvoorbeeld met dat van uw partner. Maar bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan dit heel anders zijn. Hoe zorgt u er dan voor dat uw inkomen op peil blijft?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Hoogte premie

Een AOV is meestal niet goedkoop. Maar de premie is vaak wel aftrekbaar. Is de premie aftrekbaar, dan moet u over de uitkering wel inkomstenbelasting betalen.

De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal factoren:

  • uw beroep. Heeft u een grote kans op fysieke klachten? Of bijvoorbeeld op stressklachten?
  • uw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • eigen risicoperiode. Dat is de periode waarin u zelf uw inkomstenverlies opvangt als u ziek wordt.
  • de door u gekozen dekking. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

Het kiezen van een juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk. Cicek Administraties & Advies neemt de u aangeboden varianten met u door, zodat de financiële gevolgen van de diverse opties voor u inzichtelijk worden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op