Bel ons vandaag 020 - 486 07 01
Inloggen

Commanditaire vennootschap (cv)

Wilt u een vof beginnen, maar heeft u te weinig kapitaal? Of zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met uw bedrijf.

De Commanditaire Vennootschap

Beherende en stille vennoten

U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Het cv-contract

U heeft geen vennootschapscontract nodig om een cv op te richten. Als u de afspraken zwart op wit zet, dan heeft u wel volledig duidelijkheid. In een cv-contract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid, machines;
  • de verdeling van winst en verlies;
  • op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid.

Aansprakelijkheid

Als beherend vennoot bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, dan gaat u dus ook failliet. Een beherend vennoot die toetreedt tot een commanditaire vennootschap is óók aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat de beherend vennoot toetrad. Een toetredend beherend vennoot moet van te voren goed de financiële positie beoordelen en inzage verlangen in alle stukken.

Uw stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken. Behalve als de stille vennoot zich als beherend vennoot gedraagt door de cv naar buiten toe te vertegenwoordigen. In dat geval is de stille vennoot ook privé aansprakelijk.

Als een vennoot stopt of overlijdt

Volgens de wet eindigt de cv als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten door middel van een verblijvens- of overnamebeding. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op